Posted in Երկարացված օրվա կազմակերպիչ

Քոլեջում

Նոյեմբերի 13-ին երկարացված օրվա կազմակերպիչների սեմինար-պարապմունքը տեղի ունեցավ Քոլեջում: Մենք մասնակցեցինք 5 տարեկանների միձոցառմանը, որը տեղի ունեցավ նորացված խմբասենյակում: Միջոցառման ավարտից հետո շրջայց կատարեցինք Քոլեջի տարածքում Տաթև Բլեյանի հետ:

 

 

This slideshow requires JavaScript.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s