Posted in Ամիսիկներ

Նոյեմբերիկ

Մասնակիցները՝ Արևմտյան դպրոցի 5 տարեկաններ, Լիլիթ Մովսիսյան, Մարիամ Խաչատրյան

1-ին շաբաթ՝ Ճամփորդական ստուգատես

2-րդ շաբաթ՝ Տեխնոլոգիական ստուգատես

3-րդ շաբաթ՝ Կառուցողական խաղերի ստուգատես

4-րդ շաբաթ՝ Խոհանոցային գործունեության ստուգատես

Արդյունքները՝