Posted in Մարզվում ենք, Ամիսիկներ

Մարզական ստուգատես, ամփոփում

Մարզական ստուգատեսի հերթն է: Արևմտյան դպրոցի 5 տարեկանները առավոտյան հագան իրենց միագույն շապիկները և քայլքով հասան Մայր դպրոց: Այնտեղ մի լավ մարզվելուց հետո, սկսեցին էստաֆետային խաղեր խաղալ: Խաղերը մարզական էին և ուրախ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s