Posted in Ամիսիկներ

Հոկտեմբերիկ.ճաշկերիկ

Օրը՝ 24.10.2019

Ժամը՝ 10:30 – 11:30

Նպատակը`խոհանոցային գործունեության կազմակերպման ստուգատես

Խնդիրները`

  • ինքնուրույնության դրսևորումը
  • ինքնակազմակերպման կարողությունների և հմտությունների ներկայացումը

Continue reading “Հոկտեմբերիկ.ճաշկերիկ”