Posted in Մասնագիտական կրթություն (այգեգործություն), Պարտիզպուրակային աշխատանք

Մաքրասերները

Այսօր մեր մաքրասեր սովորողները մաքրում, խնամում են Բախշյանի այգու տարածքը: Օրվա ընթացքում մի քանի անգամ քայլքով նրանք անցնում են այս տարածքով:

Տեսանյութը Լիլիթ Մովսիսյանի

Posted in 5 տարեկաններ

Աշխատանք կավով

Խնկոյանի «Քամին ու մժեղը» բանաստեղծությունը լավ սովորելուց հետո սկսեցինք կավով ծեփել մեր հերոս մժեղին: Աշխատանքային թեման մեկն էր, բայց ստացված արդյունքները տարբեր էին: Մեկը ծեփել էր մժեղին ու իր ձագուկին, մյուսը մժեղին աթոռին նստած, մեկ ուրիշն էլ ծեփել էր մժեղիկին տնակի հետ միասին:

Continue reading “Աշխատանք կավով”

Posted in Ընթերցարան

Դ. Բիսեթ «Պահմտոցի»

Մի անգամ Մութը որոշեց պահմտոցի խաղալ Լուսնի հետ։

Նա թաքնվեց մերթ տների ետևում, մերթ ծխնելույզների ետևում, և շունչը պահած, այնքան նստեց, մինչև Լուսինն անշտապ ու գողունի մոտեցավ ու գտավ նրան։

Երբեմն էլ Մութը դեսուդեն էր նետվում, նախքան կկարողանար թաքնվել ճանապարհն անցնող կատվի կամ շան ետևում։ Եվ, ընդհանրապես, նա կարողանում էր ճարպկորեն թաքնվել Լուսնից։

Բայց մեկ էլ Արևը ծագեց ու փոխվեց ամեն ինչ։

Continue reading “Դ. Բիսեթ «Պահմտոցի»”

Posted in Աշխատաժամանակ

Հոկտեմբերի 21-25

Շաբաթվա նախագիծը ՝«Թթուդրիկ», «Լավաշթխիկ»«Խաղողի ծես»,

Շաբաթվա ստեղծագործությունները՝ Օրհնանքներ խաղողի, գինու մասին

Շաբաթվա երգը՝ «Բաղը քաղինք»,« Քուրիկ Զիզի» « Գունդ անեմ» « Տատիկ զալուր կմաղեր»

Երկուշաբթի

09:00 – 09:15 Ընդհանուր պարապմունք

09:20 – 10:00 Զրույց-քննարկում

10:00 – 10:30 Զարգացնող խաղեր

10:30 – 11:00 Նախաճաշի կազմակերպում /օրվա հերթապահներ՝ Փիրումյան Ալեքսանդր, Թադևոսյան Արևիկ/

11:00 – 11:30 Բանաստեղծության խաղուսուցում՝ Ա. Խնկոյան  «Գիշեր»

11:30 – 12:00 «Բաղը քաղինք» երգի ուսուցում

12:00 – 12:30 Մաթեմատիկական գործունեություն: Հաշիվ, ետհաշիվ, զույգ և կենտ թվեր:

12:30-13:00 Ճաշի կազմակերպում /օրվա հերթապահներ՝ Փիրումյան Ալեքսանդր, Թադևոսյան Արևիկ/

13:00 – 13:30 Երաժշտական գործունեություն՝ « Քուրիկ Զիզի» « Գունդ անեմ» « Տատիկ զալուր կմաղեր»

Continue reading “Հոկտեմբերի 21-25”