Posted in Նախագծեր

«Ես» ուսումնական նախագիծ

Մասնակիցները՝ Արևմտյան դպրոց-պարտեզի 5 տարեկան սովորողներ

Տևողությունը՝ սեպտեմբերի 2- 6

Նպատակը ՝ Սովորողների ինքնաճանաչման միջոցով նպաստել միջավայրի ադապտացմանը (յուրացմանը), անհրաժեշտ փոխհարաբերությունների (սովորող-սովորողներ, սովորող-ուսուցիչ) հաստատմանը՝ զարգացնելով սովորողների ինքնուրույնությունն ու ինքնասպասարկման հմտությունները:

Խնդիրները՝

Ադապտացում միջավայրին (միջավայրի յուրացում).

Ինքնուրույնության դրսևորման զարգացում.

Բանավոր խոսքի զարգացում (առանց սխալվելու վախի խոսելու, հանդես գալու            հնարավորություն).

Հաղորդակցական հմտությունների ձևավորում ու զարգացում.

Ստեղծագործական երևակայության զարգացում.

Հիմնական թեմաները՝

  • Ես
  • Իմ ընտանիքը

Ընթացքը՝

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s