Posted in «Հասկ» ռադիո, Ճամփորդություններ

Ճամփորդական կանոններ

Քանի որ մենք շատ ենք ճամփորդում, որոշեցինք ևս մեկ անգամ քննարկել ճամփորդական կանոնները: Խոսեցինք պահելաձևի, անվտանգության կանոնների, անհրաժեշտ պարագաների մասին:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s