Posted in Նախագծեր

«Զատիկ» ուսումնական նախագիծ

Նպատակը՝ 
Ծաղկազարդ, Սուրբ Հարության տոն թեմաների շուրջ նախագծային գործունեություն իրականացնելով՝ սովորողները ձեռք կբերեն նոր կարողություններ, հմտություններ և գիտելիքներ.

Continue reading “«Զատիկ» ուսումնական նախագիծ”
Posted in Նախագծեր

Աղայան + Ռոդարի․ աղայանական, ռոդարիական օրեր

Նպատակը՝  Ղ. Աղայանի, Ջ. Ռոդարու ստեղծագործությունների միջոցով զարգացնել սովորողների բանավոր և գրավոր խոսքը, ստեղծագործական երևակայությունը, քննադատական մտածողությունը, սովորողներին ներգրավել տարբեր գործունեությունների մեջ, նպաստել սովորողների ինքնաճանաչողությանը, ինքնագնահատման կարողությունների ձևավորմանը, զարգացմանը․

Continue reading “Աղայան + Ռոդարի․ աղայանական, ռոդարիական օրեր”