Posted in Հեռավար ուսուցում

Ամառային ընտանեկան ճամբար

Մեր սովորողները ներկայացնում են, թե ինչ գործունեություններով են զբաղվում հուլիս-օգոստոս ամիսներին: Նրանք ներկայանում են իրենց ամառային ընտանեկան ճամբարի յուրահատուկ նախագծերով:

Բաբաջանյան Եվա

Մկրտչյան Արթուր

Բաբայան Արշի

Շաշիկյան Գոռ

Բարսեղյան Ալեքս

Փիրումյան Ալեքսանդր

Կարապետյան Դավիթ

Պետրոսյան Մոնթե

էջը խմբագրվում է

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s