Posted in Նախագծեր, Ագարակ

Այցելություն ագարակ

Իրականացման վայրը՝  ՈՒսումնական ագարակ

Նախագծի մասնակիցները՝  Արևմտյան-դպրոց պարտեզի  տարատարիք ճամբարականներ

Իրականացման ժամանակահատվածը՝ 17․08-21․08․2020թ

Նախագծի նպատակը և խնդիրները՝
Ճամբարականները կկերակրեն, կխնամեն կենդանիներին։
Կսովորեն ձիավարել։

Արդյունքները կհրապարակվեն բլոգում։

Posted in Ծրագրեր

«Իմացումի հրճվանք» կրթական ծրագիր. 2020-2021 ուստարի․ 2-րդ դասարան

Աղբյուրն ՝այստեղ

Կրթահամալիրի կրտսեր դպրոցներում իրականացվող «Իմացումի հրճվանք» ծրագիրը  ուսումնական պլանով նախատեսված առարկաների ինտեգրված ուսուցումն է:

 «Իմացումի հրճվանք» ծրագրի նպատակը սովորողի ստեղծագործական, հետազոտական ակտիվ գործունեության արդյունքում  ֆիզիկական, հոգեբանական և տարիքային  առանձնահատկություններին համապատասխան ձեռք բերած  գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների, ինչպես նաև արժեքային համակարգի ձևավորումն ու զարգացումն է՝ ուսուցանվող նյութի գրավիչ մատուցմամբ  (շնորհիվ կրթահամալիրում  իրականացվող մեդիակրթության):

Continue reading “«Իմացումի հրճվանք» կրթական ծրագիր. 2020-2021 ուստարի․ 2-րդ դասարան”