Posted in 5 տարեկաններ

Գրում-նկարում ենք աղով

Այսօր էլ Արևմտյան դպրոց-պարտեզի 5 տարեկանները փորձեցին գրել ու նկարել աղով: Նրանք մի էիչ աղ լցրին սեղանին ու մատիկներով սկսեցին գրել իրենց ծանոթ բառերը: Հետո էլ սկսեցին նկարել: Սար բառի կողքին սար նկարեցին, տուն բառի կողքին էլ տուն: Շատ զվարճալի ու միևնույն ժամանակ ուսուցաղական եղավ այս գործունեությունը սովորողների համար: Նրանք կրկնեցին իրենց անցած բառերը առանց ավելորդ լարվածության:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s