Posted in Հաշվետվություն

2021-2022 ուս․ տարվա ամփոփում

Սեպտեմբեր

Ուսումնական ամառ 2021
Ես
Կոմիտասյան օրեր

Հաշվետվություն․ սեպտեմբեր

Ճամփորդություններ՝
Գիտելիքի օրը՝ բարձունքին
Ուսումնական ճամփորդություն Ծաղկեվանք

Continue reading “2021-2022 ուս․ տարվա ամփոփում”