Posted in Մարզվում ենք, Ամիսիկներ

Մարզական մաթեմատիկա

Արևմտյան դպրոց-պարտեզի 5 տարեկաններն այսօր ցույց տվեցին իրենց մարզական և մաթեմատիկական կարողությունները: Հետաքրքիր էր նաև այն փաստը, որ խաղերի ընթացքում սովորողները փորձում էին օգնել ու ոգևորել իրար: Խաղերն ավարտելուց հետո հաղթողներ չունեցանք, բայց ունեցանք հետաքրքիր և հիշվող դրվագներ:

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s