Posted in Բանավոր մաթեմատիկա, Ընտրությամբ գործունեություն

Բանավոր մաթեմատիկա (24․01, 26․01)

Խնդիրների քննարկում

 Չորս թվերի գումարը 1620 է։ Առաջին թիվը 130 է, երկրորդը՝ 3 անգամ մեծ է առաջինից, իսկ երրորդը՝ 2 անգամ փոքր է առաջին և երկրորդ թվերի գումարից։ Գտեք չորրորդ թիվը։

Ջրով լիքը բաժակը կշռում է 400 գրամ: Դատարկ բաժակը կշռում է 100 գրամ: Քանի՞ գրամ է կշռում ջրով կիսով չափ լցված բաժակը:

Խաղ-խնդիրներ

Հայկը գնում էր անտառ: Նրան հանդիման գալիս էին երեք որսորդ: Յուրաքանչյուր որսորդ ուներ մեկական հրացան, իսկ ամեն հրացանում կար 2 փամփուշտ: Քանի՞ մարդ էր գնում դեպի անտառ:

Գտեք մի այնպիսի բառ, որը սկսվում է Ա տառով և ավարտվում է Ղ տառով:

Էլեկտրոնային խաղեր

Բազմապատկում — 1, 2345678910
Բաժանում — 1234, 56789, 10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s