Posted in Նախագծեր

Դիջիթեք 2022. Quizizz.com

Նախագիծ

Ընկեր Գրետայի և անգլախոս-մաթեմատիկ ճամբարականների հետ ամրապնդեցինք մեր գիտելիքները: 3.3 ջոկատի ճամբարականներն արդեն կարողանում են վիկտորինաներ ստեղծել Quizizz.com կայքի միջոցով:

Continue reading “Դիջիթեք 2022. Quizizz.com”