Posted in Հեռավար ուսուցում, Մեդիագրագիտություն

Զատիկ բառի մեդիաէջ

Առցանց ուսուցման հերթական շաբաթը Արևմտյան դպրոց-պարտեզի 5-6 տարեկանները սկսում են մեդիագրագիտությամբ: Նրանք ներկայացնում են իրենց զտիկ բառի մեդիաէջերը:

Փիրումյան Ալեքսանդր

thumbnail_Զատիկ

Continue reading “Զատիկ բառի մեդիաէջ”