Posted in Հեռավար ուսուցում, Պարտիզպուրակային աշխատանք

Պարտիզպուրակային աշխատանք

5-6 տարեկանները ներկայացնում են իրենց պարտիզպպուրակային հմտությունները: Նրանք տնային պայմաններում ցանում են ոսպ, ցարեն, սամիթի սերմեր:

Ներկայացում է Կարապետյան Դավիթը

 

Continue reading “Պարտիզպուրակային աշխատանք”