Posted in Նախագծեր

Թումանյանն ընտանիքում

Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրը սովորողներն ընթերցում են իրենց սիրելի գրողի ստեղծագործությունները։

Ղազինյան Լեոն
Գրիգորյան Աշոտ
Բաբաջանյան Եվա
Պետրոսյան Մոնթե
Բաբայան Արշի
Եսայան Էրիկա
Վարդանյան Մանուէլ
Փիրումյան Ալեքսանդր
Հովհաննիսյան Լանա
Մկրտչյան Արթուր Գագիկի
Խուդոյան Ալիսա
Սողոմոնյան Կատրին
Սիմոնյան Նատալի
Կարապետյան Միա
Հարությունյան Արիանա
Գասպարյան Եվա

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s