Posted in Մուտքի ճամբար

Առցանց «Մուտքի» ճամբար. առաջին օր

Հուլիսի 13-17  «Մուտքի» ճամբարին մասնակցող մեր 4 սովորողները պատմում են իրենց մասին: Մեր ճամբարային առաջին օրն անցկացնում ենք առցանց ծանոթությամբ:

Մկրտչյան Արթուր

Կարապետյան Միա

Մաշինյան Մարի

Շահրոզեան Արեգ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s