Posted in «Մուտքի» ճամբար

Հունիսյան «Մուտք»-ի ճամբար․ օր 3

Նախագիծ

Ճամբարային 3-րդ օրը սկսեցինք ընկեր Սեդայի հետ։ Կրկնեցինք-սովորեցինք
 «Արև, արև, եկ, եկ»«Փայտե ձիուկ» երգերը։

Հետո էլ ծանոթացանք ընկեր Վալենտինայի հետ։ Նրա հետ մենք սովորեցինք մի շա՜տ ուրախ երգ։ Ընկեր Վալենտինան մեզ սովորեցրեց, թե ինչպես կարող ենք ողջունել, հրաժեշտ տալ անգլերենով։

Ճամբարային 3 օրերի ընթացքում 6 տարեկանները հասցրել են ընկերանալ։ Իրար հյուրասիրելով, զրուցելով ընդմիջում արեցինք և ճանապարհ ընկանք դեպի ագարակ։


Օրն էլ ավարտեցինք ընկեր Անուշի հետ։ Սիրուն ինքնանկարներ նկարեցինք և մեկնաբանեցինք մեր նկարները։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s