Posted in Նախագծեր

Հաբարձման ծեսն Ապարանի ջրամբարում

Կլոր սեղան-ներկայացում

Օրը՝ հունիսի 20
Ժամը՝ 11։00-12։00
Վայրը՝ Արևմտյան դպրոց-պարտեզ

Համագործակցություն Սոնա Փափազյանի և Սեդա Թևանյանի հետ


Սահիկաշարը կարող եք տեսնել այստեղ՝

Նախագիծը կարող եք տեսնել այստեղ

Նախագծի մասնակիցներ ՝
3․3 դասարանի սովորողներ
3․1 դասարանի սովորողներ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s