Posted in Ճամբար

Էկո տոպրակներ

Էկո տոպրակներ

Մեր ձեռքերով կարված էկո տոպրակներն արդեն պատրաստ են։ Որոշեցինք ընկեր Անուշի օգնությամբ էլ գունավորել դրանք, որպեսզի ավելի պայծառ և յուրահատուկ տոպրակներ ստացվեն։

Սովորողները շատ են հավանել աշխատանքի արդյունքը և ասում են, որ դրանք կօգտագործեն նաև որպես պայուսակ։

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s