Posted in Ճամբար

Ջա՜ն, լողում ենք․․․

Ամռան շոգին ամենահավես զբաղմունքն իհարկե լողն է։ Սովորողները հագան իրենց լողազգեստները, վերցրին սրբիչները, ցնցուղ ընդունեցին ու սկսեցին լողալ, ջրային խաղեր խաղալ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s