Posted in Նախագծեր

«Հեքիաթների խառնաշփոթ» խաղ-ներկայացում

Օրը՝ հունիսի 10
Ժամը՝  11:00
Վայրը՝ Արևմտյան դպրոց-պարտեզ՝ Վերնատուն
Մասնակիցներ՝ 3.3 դասարանի սովորողներ, հյուրեր
Երաժիշտ՝ Սեդա Թևանյան
Տեխնոլոգ՝ Անուշ Դավթյան

Հեքիաթներ ` Հ. Թումանյան «Պոչատ աղվեսը», «Սուտլիկ որսկանը», 
Դ. Բիսեթ «Մոռացված ծննդյան օրը», «Գորգի տակ», «Ցանկությունների ծառը»

Սովորողները խառնել են իրենց սիրելի հեքիաթներից մի քանիսը, փոխել ավարտները, բեմականացրել են և հիմա հրարավիրում են բոլորին՝ դիտելու խաղ-ներկայացումը:

Հատված խաղ-ներկայացումից։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s