Posted in Ծնողական սեմինարներ

Սովորողի թվային գործիքին ներկայացվող նվազագույն պահանջները

Սովորողի թվային գործիքին (նոթբուք, նեթբուք) ներկայացվող նվազագույն պահանջներ

Պրոցեսոր – Intel N4020

Օպերատիվ հիշողություն – 4Gb

Գրաֆիկա – Intel UHD Graphics 600

SSD – 128Gb

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s