Posted in Ճամփորդություններ

Համբարձման ծես․ ամփոփում

Համբարձման ծես. Ապարանի ջրամբար

Ճամփորդություններն իսկական տոն են մեզ համար․․․

Այս անգամ էլ ուղևորվեցինք դեպի Ապարանի ջրամբար։ Որոշել էինք այնտեղ նշել Համբարձման ծեսը։ Ուրախ երգով, քայլքով, զրույցով հասանք տեղ։ Ծիսական երգերի ուղեկցությամբ էլ սիրուն պսակներ հյուսեցինք։

Ընկեր Սոնայի հետ հայրենագիտական զրույցներ ունեցանք։

Եվ բարձր տրամադրությամբ անցկացրինք վիճակի ծեսը։

Ճամփորդությունն ամփոփում են սովորողները

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s