Posted in Նախագծեր

Եթե ամեն մեկս մի ծառ տնկենք

խմբագրվում է

Ղ․ Աղայանի «Ծառերի գանգատը» ստեղծագործությունն ընթերցելուց հետո սովորողները տեղծագործել են՝ պատկերացնելով, թե ինչ կլիներ, եթե ամեն մեկս մի ծառ տնկեինք:

Մանուէլ Վարդանյան
Էրիկա Եսայան
Ալեքս Բարսեղյան
Արիանա Հարությունյան
Նատալի Սիմոնյան
Եվա Բաբաջանյան
Արթուր Մկրտչյան
Արշի Բաբայան

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s