Posted in Նախագծեր

Եթե ամեն մեկս մի ծառ տնկենք

խմբագրվում է

Ղ․ Աղայանի «Ծառերի գանգատը» ստեղծագործությունն ընթերցելուց հետո սովորողները տեղծագործել են՝ պատկերացնելով, թե ինչ կլիներ, եթե ամեն մեկս մի ծառ տնկեինք:

Մանուէլ Վարդանյան
Էրիկա Եսայան
Ալեքս Բարսեղյան
Արիանա Հարությունյան
Նատալի Սիմոնյան
Եվա Բաբաջանյան
Արթուր Մկրտչյան
Արշի Բաբայան