Posted in Նախագծեր

Անթափոն կենցաղ

3.3 դասարանի սովորողները միանում են «Անթափոն կենցաղ» նախագծին։ Մենք ցանկանում ենք աղբի տեսակավորումը դարձնել առօրյա գործունեության մի մաս։

Ներկայացնում է Ալեքսանդր Փիրումյանը

Continue reading “Անթափոն կենցաղ”