Posted in «Մուտքի» ճամբար

«Մուտք» ճամբար․ օր առաջին

Այսօր 6 տարեկանների «Մուտք» ճամբարի առաջին օրն էր։ Ճամբարականները մեծ ոգևորությամբ եկան դպրոց։

Ընկեր Սեդայի հետ սովորեցինք «Ա՜րև, ա՜րև, դուրս արի՜» և «Ա՜րև, ա՜րև, ե՜կ, ե՜կ» երգերը։ Հետո շրջեցինք, ծանոթացանք դպրոցի տարածքին։ Հասցրինք նաև բերանացի անել «Աքաղաղն ու կտուրը» բանաստեղծությունը։ Օրվա վերջում էլ ընկեր Անուշի հետ նկարեցինք։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s