Posted in Նախագծեր

Փետրվար

Մխիթար Սեբաստացու ծննդյան օրը՝ փետրվարի 7
Բարեկենդան
Տյառնընդառաջի ծես․ փետրվարի 14
Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրը՝  փետրվարի 19
Ուսումնական ճամփորդություն թանգարան/թատրոն

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s