Posted in Նախագծեր

Դիջիթեք 2022. Quizizz.com

Նախագիծ

Ընկեր Գրետայի և անգլախոս-մաթեմատիկ ճամբարականների հետ ամրապնդեցինք մեր գիտելիքները: 3.3 ջոկատի ճամբարականներն արդեն կարողանում են վիկտորինաներ ստեղծել Quizizz.com կայքի միջոցով:

Ճամբարականների ստեղծած խաղերը՝

Արթուր Մկրտչյան Գագիկի
Խաղ 1
Խաղ 2
Խաղ 3
Եվա Բաբաջանյան
Աննա Վելիցյան
Լանա Հովհաննիսյան

լրացվում է

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s