Posted in Նախագծեր

Տոնական թխվածքաբլիթներ

Սովորողները պատրաստեցին տոնական թխվածքաբլիթներ: Խմոր պատրաստելու, թխելու գործընթացը շատ հետաքրքիր էր, բայց ամենաշատը նրանց դուր եկավ բլիթները ձևավորելը:

Շա՜տ համեղ թխվածքաբլիթներ ստացվեցին:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s