Posted in Նախագծեր

Այցելություն Հյուսիսային դպրոց-պարտեզ

Արևմտյան դպրոցի 3․3 դասարանի սովորողները Հյուսիսային դպրոցում հանդիպեցին Հյուսիսային դպրոցի 3․3 դասարանի սովորողներին։

տեսանյութը պատրաստեց Լիանա Ռոզիկյանը

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s