Posted in Ծեսեր

Թթուդրիկի ծես

Արդեն մի քանի օր է պատրաստվում ենք թթուդրիկի ծեսին: Մինչ թթու դնելը սովորողների հետ որոշեցինք, թե ինչ մթերքներ են մեզ անհրաժեշտ, ցուցակ կազմեցինք, գնացինք խանութ և գնեցինք անհրաժեշտ բաղադրիչները: Մենք նաև հաշվեցինք բանջարեղենները, խնդիրներ կազմեցինք: Հետո էլ սկսեցինք թթու դնելու բուն գործընթացը:
Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s