Posted in Ծեսեր

Թթուդրիկի ծես

Արդեն մի քանի օր է պատրաստվում ենք թթուդրիկի ծեսին: Մինչ թթու դնելը սովորողների հետ որոշեցինք, թե ինչ մթերքներ են մեզ անհրաժեշտ, ցուցակ կազմեցինք, գնացինք խանութ և գնեցինք անհրաժեշտ բաղադրիչները: Մենք նաև հաշվեցինք բանջարեղենները, խնդիրներ կազմեցինք: Հետո էլ սկսեցինք թթու դնելու բուն գործընթացը:

Continue reading “Թթուդրիկի ծես”