Posted in Հեռավար ուսուցում

Հեռավար ուսուցում 2021-2022

Արևմտյան դպրոցի 3.3 դասարան

Սովորողներ՝
Եվա Գասպարյանի բլոգը
Գայանե Զաքարյանի բլոգ

Հեռավար ուսուցման ժամատախտակ

Աշխատանքային նախագիծ ըստ շաբաթների

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s