Posted in Նախագծեր

Տիեզերք

Տիեզերքի մասին զրույցներն ու քննարկումները շատ են: Կարծես սովորողներին շատ է հետաքրքրել այս թեման: Տեղեկություններն ավելի պատկերավոր դարձնելու համար որոշեցինք կարճամետրաժ ֆիլմ դիտել տիեզերքի մասին:


Հետո էլ նկարեցին տիեզերքը գուաշներով:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s