Posted in Նախագծեր

«Սովորող-սովորեցնող» նախագիծ. ես փոխանցում եմ մեդիահմտություններ

Հանդիպումների ժամանակացույց՝

հոկտեմբերի 5, ժամը՝ 11.00-12.00

հոկտեմբերի 7, ժամը՝ 10.00-11.00

Վայրը՝ Արևմտյան դպրոց, 1․3 դասարան


Մասնակիցներ՝ 
Արևմտյան դպրոցի 3․3 և 1․3 դասարանի սովորողներ

Նպատակ`

Երրորդ դասարանի սովորողները իրենց մեդիահմտությունները սովորեցնում և փոխանցում են առաջին դասարանցիներին:

Ընթացքը`

Սովորողը հանդես է գալիս որևէ մեդիահմտությամբ և ներկայանում որպես սովորեցնող: Երրորդ դասարանցիները իրենց մեդիագիտելիքներն են ներկայացնում առաջին դասարանցիներին և պատմում դպրոցի կայքի, ենթակայքերի, էլ. փոստի, Paint ծրագրի մասին։

Թեմաները՝

  • Ինչպես ինքնուրույն օգտվել էլ. փոստից։
  • Ինչպես մտնել դպրոցի կայք, ենթակայքեր, բլոգներ։
  • Paint ծրագրի գործիքների սովորում և կիրառում

Արդյունքը՝
Ես փոխանցում եմ մեդիահմտություն

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s