Posted in Նախագծեր

Աշուն

էջը լրացվում է

Մեր մեդիահմուտ սովորղները արդեն կարողանում են բլոգում նկար տեղադրել։ Նանք գրում են աշնան մասին և տեղադրում են աշնանային նկարներ։

Հովհաննիսյան Լանա

Մկրտչյան Արթուր

Վարդանյան Մանուէլ

Եսայան Էրկա

Փիրումյան Ալեքսանդր

Շաշիկյան Գոռ

Եսայան Նատալի

Սիմոնյան Նատալի

Վելիցյան Աննա

Մաշինյան Մարի

Բաբաջանյան Եվա

Բաբայան Արշի

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s