Posted in Նախագծեր

Ջրային խաղեր

Մեր մարմնակրթության ժամերն այնքա՜ն հետաքրքիր են անցնում։ Է՛լ լողում ենք, է՛լ հեծանիվ վարում, էլ՛ բակային խաղեր ենք խաղում։


Այս անգամ էլ որոշեցինք ջրային խաղեր խաղալ։ Շա՜տ լավ ստացվեց։
Տեսանյութը կարող եք տեսնել այստեղ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s