Posted in Նախագծեր

Ամենից լավ տունը

Հովհաննես Թումանյանի «Ամենից լավ տունը» բանաստեղծությունը ընթերցելուց հետո սովորղները պատմում են իրենց տան մասին։

Ալեքսանդր Փիրումյան

Continue reading “Ամենից լավ տունը”