Posted in Նախագծեր

Ձոն. տեխնոլոգիական ստուգատես

Խնդիրները՝
-ստեղծագործական երևակայության զարգացում
-տեխնոլոգիական հմտությունների զարգացում
-մեդիահմտությունների զարգացում

Անհրաժեշտ գործիքներ՝
նոթբուք, ձայնարկիչ, ֆոտոխցիկ, գունավոր մատիտներ, թղթեր, գուաշ, ջրաներկ, մկրատ, վրձին

Ընթացքը՝
Մայրենի

-Մայրիկագովք
-Շնորհավորանքներ, բացիկներ մայրիկներին, քույրիկներին, տատիկներին


Տեխնոլոգիա
-Մեդիաբացիկների ստեղծում
-Ձոն գարնանը
-Մայրիկների համար կրծքազարդերի ստեղծում

Արդյունքը տե՛ս այստեղ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s