Posted in Աշխատաժամանակ

Աշխատաժամանակ 24․08-31․08

լրացվում է

24․08

  • 9:00-9:30 Ընդհանուր պարապմունք
  • 9:30-10:00 Օրվա կազմակերպմանն ուղղված առավոտյան կարճ քննարկումներ
  • 10:00-11:30 Դպրոցում բույսերի, միջանցքի գույքի մաքրության, վերադասավորության աշխատանքներ
  • 10:00-11:30 դպրոցի ներքի միջավայրի բարեկարգման տեխնոլոգիական աշխատանքներ
  • 11:30-12:30 Գույքի դասավորության աշխատանքներ
  • 11:30-12:30 Կաբինետների մաքրություն

12։00-12։30 ընդմիջում

12։30-ից աշխատանք նախագծային խմբերով

Continue reading “Աշխատաժամանակ 24․08-31․08”