Posted in Նախագծեր

Հեծանվավարություն

Վայրը՝ Արևմտյան դպրոց-պարտեզ

Տևողությունը` օգոստոս

Մասնակիցներ` Արևմտյան դպրոցի ճամբարականներ

Խնդիրներ` սովորողների հետ իրականացնել հեծանվաին պարապմունք:

Նպատակը`ծանոթանալ նոր սովորողների հեծանվաին հմտություններին:

Արդյունք՝ մարզախաղերի տեսաձայնագրումը և տեսաֆիլմերը կտեսնեք բլոգում:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s