Posted in Ճամբար

Հունիսյան պլեներ

Ամառային ճամբար․ օր 2-րդ
Հակաբացիլ Կոմիտաս

Ամառային ճամբար․ օր 3-րդ
Բացօթյա նկարչական պլեներ

Ամառային ճամբար․ օր 5-րդ
Նվագում են ճամբարականները

Ամառային ճամբար․ օր 9-րդ
Ուրախ մյուզիքլ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s