Posted in Հաշվետվություն

Համագործակցային նախագծեր

Մյուզիքլ «Տարվա բոլոր եղանակները»

Բացօթյա նկարչական պլեներ

Պահոց իմ ձեռքերով

Մեդիագրագետիկ

Ուրախ գնումներ

Ընկերական հանդիպում 

Պատմելով խաղում-քննարկում ենք… (համագործակցում են 5-րդ և 6-րդ ջոկատներ)

Ազգային խաղեր. համագործակցություն Արևելյան դպրոցի Ժպտերեսիկ ջոկատի հետ

Դիջիթեք. սովորում ենք մեր ավագ ընկերներից.

Սովորում ենք հավաքել ռուբիկ-կուբիկ

Սովորում ենք Միջին դպրոցի սովորողներից (տեխնելոգիական աշխատանք)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s