Posted in Ծրագրեր

«Իմացումի հրճվանք» կրթական ծրագիր

Ուսումնական պլան
Հանրակրթական պետական առարկայական չափորոշիչներ և ծրագրեր

Բաղադրիչներ՝
Մայրենի
Մաթեմատիկա
Անգլերեն
Ռուսերեն
Ես և շրջակա աշխարհը
Ֆիզկուլտուրա
Երաժշտություն
Շախմատ

Ընտրությամբ գործունեություն՝
Բանավոր մաթեմատիկա

«Իմացումի հրճվանք» ծրագրի դասվարը
Սովորողի անհատական համակարգչին ներկայացվող պահանջներ
Սովորողի գործունեության գնահատման թերթիկ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s