Posted in Հաշվետվություն

2020-2021 ուստարին ըստ ուսումնական չորս շրջանների

Առաջին ուսումնական շրջան

Սեպտեմբեր ամսվա ամփոփում
Հոկտեմբեր ամսվա ամփոփում
Նոյեմբեր ամսվա ամփոփում
Դեկտեմբեր ամսվա ամփոփում

Երկրորդ ուսումնական շրջան

Հունվարյան ճամբար

Երրորդ ուսումնական շրջան

Փետրվար ամսվա ամփոփում
Մարտ ամսվա ամփոփում
Ապրիլ ամսվա ամփոփում
Մայիս ամսվա ամփոփումՉորրորդ ուսումնական շրջան

Հունիսյան ճամբար