Posted in Հաշվետվություն

Հունիս ամսվա ամփոփում

Ամառային ճամբար


Ամառային ճամբար․ օր 1-ին

Ամառային ճամբար․ օր 2-րդ

Ամառային ճամբար․ օր 3-րդ

Ամառային ճամբար․ օր 4-րդ

Ամառային ճամբար․ օր 5-րդ

Ամառային ճամբար․ օր 6-րդ

Ամառային ճամբար․ օր 7-րդ

Ամառային ճամբար․ օր 8-րդ

Ամառային ճամբար․ օր 9-րդ

Ամառային ճամբար․ օր 10-րդ

Հունիսյան պլեներՖլեշմոբերին մասնակցել է 15 սովորող։

Այլ աշխատանքներ՝

Բլոգային-նախագծային վերապատրաստում

Ծնողական սեմինար

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s